نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۳۶

خمیر دندان خوب مخصوص سیگاری ها

نیکوتین و قیر در دود تنباکو می تواند موجب زرد و لکه شدن دندان ها شود. چند بار مسواک زدن در روز روشی خوب برای بهبود ظاهر دندان ها است. این کار نه تنها از لکه شدن دندان ها جلوگیری می کند، بلکه به محافظت در برابر بیماری لثه نیز کمک می کند.

انتخاب خمیردندان های مخصوص افراد سیگاری توصیه شده است. این خمیردندان ها حاوی مواد خاصی هستند که به بهبود ظاهر دندان های تغییر رنگ داده کمک می کند.