0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نحوه بررسی تاریخ انقضای محصولات خارجی

تاریخ انقضای محصولات برندهای خارجی به 3 روش متفاوت انجام می گیرد.

  • از روی بچ کد قابل مشاهده و بررسی است.
  • قابل بررسی نیست و صرفا باید به فروشگاه معتبر اعتماد کرد.
  • تاریخ انقضا روی محصول زده می شود.

بچ کد نیتروژنا چک می شود

بچ کد اوردینری چک نمی شود

3- ثبت تاریخ انقضا روی محصول:

برخی از برندها تاریخ انقضای محصولات رو روی محصول ثبت می کنند و مشکلی از نظر تاریخ چک کردن تاریخ انقضا وجود ندارد. برندهای که شامل لیست دو دسته بالا نباشند روی محصول درج شده اند.

بچ کد اوسرین چک می شود

×
به سبد خرید اضافه شد