• موجب افزایش طول مژه ها می‌شود
  • همراه با روغن‌های طبیعی، مصنوعی و صمغ اقاقیا
  • دارای سری مناسب برای جدا کردن مژه ها
  • حجم: 11 میلی‌لیتر