1. پاک‌کننده‌ی آکـنه‌های پوست
  2. پوشش‌دهنده‌ی عیوب پوسـت
  3. کاهش دهنده‌ی قرمزی پوست
  4. منافذ پوست را به حداقل می‌رساند
  5. هماهنگ با رنگ پوست
  6. آب‌رسانی پوست
  7. محافظت از پوست با SPF 15
  8. بافتی سبک، فاقد چربی
  9. مناسب پوست‌های مختلط تا چرب