1. درخشان‌کننده (حاوی شیمر)
  2. برنزه‌کننده
  3. یکنواخت‌کننده‌ی رنگ پوست
  4. پوشش‌دهنده‌ی عیوب
  5. محافظت از پوست با  SPF 25
  6. مرطوب‌کننده و آبرسان قوی
  7. شاداب‌کننده‌
  8. نرم‌کننده