1. پوشش‌دهنده‌ی عیوب پوست
  2. روشن‌کننده‌ی پوست
  3. هماهنگ با رنگ پوست
  4. نرم‌کننده‌ی پوست
  5. آبرسان پوست
  6. دارای بافتی سبک
  7. محافظت از پوست با SPF 30
  8. فاقد چربی
  9. مناسب پوست‌های نرمال