واکس مو لورآل مدل Style Rework Remix، به موها حالت می دهد و یک فرم دهنده قوی محسوب می شود و اثر آن تا 24 ساعت بر روی مو باقی خواهد ماند. بعد از استفاده از این واکس مو حتی دوباره میتوانید حالت موهایتان را تغییر دهید و این محصول هیچ گونه سفتی و چسبندگی ای بر روی موها ایجاد نمی کند.