ویژگی‌های محصول
  • تیغه دو طرفه برای تراشیدن دقیق و یکنواخت ریش:دارد
  • شارژ کامل در مدت زمان 8 ساعت:بله
  • 45 دقیقه کار پس از هر شارژ کامل:دارد
  • تراشیدن کامل با 3 کلیک:بله
فیلیپس