ویژگی‌های محصول
  • تقویت کننده مو:دارد
  • افزایش رشد مو:دارد
  • حجم دهنده مو:بله
  • کاهش ریزش مو:بله
هیربرست