ویژگی‌های محصول
  • تا 48 ساعت بدون عرق و بوی بد:بله
  • بدون ایجاد رد سفید روی لباس:بله
  • الکل اتیل و پارابن:ندارد
  • تست روی حیوانات:ندارد
گارنیر (گارنیه) - Garnier